środowisko pracy

Jak powszechnie wiadomo, człowiek jest istotą społeczną. Co to dla ludzi oznacza? Otóż to, że człowiek posiada takie potrzeby, które możliwe są do zaspokojenia przez tylko i wyłącznie poprzez należenie do grupy społecznej. Jest ona także punktem odniesienia. Grupę społeczną tworzy minimum kilka osób mających ze sobą wzajemną relację interpersonalną oraz mających punkt, który stanowi ich spoiwo. I tak przykładową grupą społeczną jest rodzina, będąca tą pierwotną grupą. Za inne przykłady takich zbiorowości może posłużyć chociażby klasa szkolna, koło naukowe bądź też pracownicy tej samej firmy.

Wpływ otoczenia na funkcjonowanie człowieka

Dlaczego tak ważne jest otoczenie? Ponieważ to właśnie z niego człowiek otrzymuje ważne budulce do funkcjonowania. W otoczeniu można uzyskać odpowiedź na potrzeby takie jak akceptacja, porozumiewanie się, przyjaźń, uznanie czy też szacunek ze strony innych. W pracy można uzyskać dodatkowo możliwość realizacji potrzeby rozwoju osobistego, podnoszenia sukcesów oraz awansu. Dlatego bardzo ważne jest środowisko pracy.

co to jest środowisko pracy

Środowisko pracy – ujęcia definicyjne

Pojęcie środowiska pracy stało się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli przeróżnych nauk społecznych, między innymi ekonomii, psychologii, pedagogiki, prawa, a nawet – filozofii. Każda z tych dyscyplin naukowych ma swój niebagatelny wkład w rozwój wiedzy i wzmacnianie zainteresowanie tym zagadnieniem.

Co to jest środowisko pracy? Jest zespołem czynników społecznych i materialnych związanych z codzienną pracą danego pracownika. Jest to pojęcie stanowiące zawężenie określenia „otoczenie”.

Środowisko pracy a czynniki wewnętrzne

Środowisko pracy jest sumą elementów składowych wywierających wpływ na pracownika. Przykładem może być chociażby dostęp do toalety czy przerwa na obiad. Możliwości te pozwalają na zrealizowanie podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dodatkowo przerwa, chociażby ta dwudziestominutowa pozawala na regenerację człowieka oraz pozwala uzyskać koncentrację na powierzonych zadaniach. Brak możliwości zaspokojenia tych potrzeb może powodować uczucie frustracji, co prawdopodobnie skutkować będzie negatywnym wpływem na środowisko pracy. Podobnie może być z klimatyzacją w upalny dzień. Przecież o wiele łatwiej i przyjemniej się pracuje, gdy nasz organizm nie jest przegrzany.

Na środowisko pracy wpływają także współpracownicy i zarazem ich wzajemne relacje interpersonalne. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest dobra komunikacja między pracownikami. Umiejętność słuchania i wypowiadania się z szacunkiem do drugiej strony może stanowić receptę na dobre, wzajemne kontakty. Także umiejętność asertywności nie jest bez znaczenia. Jeśli bowiem jedna strona zgodzi się na pewne działania, będące w jej odczuciu czymś niewłaściwym bądź wykorzystywaniem – może dojść do konfliktu lub wypalenia zawodowego. To ponownie skutkuje poważnym uszczerbkiem w środowisk pracy.

praca

Środowisko pracy a czynniki zewnętrzne

Na środowisko pracy mają także czynniki należące do aspektów zewnętrznych. Należy do nich między innymi środowisko rodzinne. Rodzina jest jedną z najważniejszych grup odniesienia. To właśnie wracając do domu człowiek relaksuje się i uzyskuje odpowiedź na inne potrzeby, chociażby miłości i akceptacji. Jeśli więc występują problemy w relacjach z współmałżonkiem, dziecko jest przewlekle chore lub ktoś nie może zapewnić wymaganego przez siebie bytu materialnego rodziny – to przeniesie swoje problemy, a w raz z nimi złą energię na środowisko pracy.

Innymi czynnikami należącymi do omawianej grupy są również władze samorządowe oraz inne grupy wywierające pewien nacisk na miejsce pracy. Tak samo przeróżne źródła masowego przekazu (gazeta, kanały telewizyjne, stacje radiowe) silnie wpływają na samopoczucie pracowników danej firmy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to media w dużym stopniu kształtują opinie o danej firmie bądź danym wykonywanym zawodem. Elementem składowym opinii publicznej są również rankingi zawodów, które to są tworzone pod różnorodnymi kątami. Przecież o wiele przyjemniej pracuje się w zawodzie, który cieszy się jednym z najwyższych miejsc w rankingu zaufania społecznego.

Co jest najważniejsze w środowisku pracy?

Najważniejszą osobą w środowisku pracy, wokół wszystko się skupia jest właśnie pracownik. To on ma niezbędne zasoby, aby firma się rozwijała. dlatego zapewnienie mu możliwie najlepszych warunków pracy ze strony pracodawcy zawsze powinno być priorytetem. Pracownik, który ma niezaspokojony potrzeby i jest sfrustrowany będzie słabiej wypełniał swoje obowiązki.

[Głosów:2    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here