wypadek w pracy

Praca jest dla większości z nas koniecznością życiową. Spora część osób może pozwolić sobie na komfort pracy dla przyjemności. To osoby, które wykonują pracę, która jest jednocześnie ich pasją. Jednak takich osób nie jest wiele. Większość traktuje pracę jako miejsce, do którego trzeba się stawić w odpowiednich godzinach, a następnie przez kolejne godziny wykonywać swoją pracę.

Stanowiska pracy są różne, i różny bywa poziom niebezpieczeństwa na nich. Oczywiście są stanowiska biurowe, gdzie ryzyko wystąpienia jakiegoś zdarzenia jest minimalne (chociaż nadal występuje), ale też są stanowiska stanowiące przeciwległy biegun, na których ryzyko jest jej stałym elementem. Wszelkiego rodzaju prace w fabrykach, na budowach, wszelkiego rodzaju prace wysokościowe, związane są z występowaniem podwyższonego ryzyka.

wypadek

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca, jest zobowiązany w taki sposób przygotować miejsce pracy, aby było ono bezpieczne dla pracownika. W warsztatach, koniecznie jest właściwe oznaczenie maszyn i urządzeń, zapewnienie odzieży ochronnej, okularów. W miejscach takich, powinny być zaznaczone strefy dojścia do każdego urządzenia, oraz miejsca, którymi między nimi można się poruszać.

Każdy przekazany pracownikowi sprzęt oraz urządzenie powinny być sprawne, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Jeżeli chodzi o urządzenia, powinny przechodzić okresowe przeglądy stwierdzające sprawność i dopuszczające je do użytkowania. Każde stanowisko pracy przy takiej maszynie powinno być również opatrzone instrukcją obsługi. Oczywiście pracodawca, zanim dopuści pracownika do wykonywania zadań na jakimkolwiek stanowisku, jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Wszystko to ma za zadanie sprawić, żeby przechodząc do pracy, pracownik mógł ją wykonywać w jak najbezpieczniejszy sposób.

Oczywiście w każdym, najlepiej przygotowanym i zabezpieczonym miejscu pracy może się zdarzyć nieszczęście. Czasami jest to wydarzenie losowe, a czasami po prostu ludzka bezmyślność, lub brak przestrzegania zasad. Gdy nastąpi wypadek w pracy co dalej z tym zrobić? Najważniejszą sprawą jest zapewnienie pomocy osobie poszkodowanej. Jest to priorytet, najpierw w ramach pierwszej pomocy, a następnie jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wezwać służby medyczne.

Kolejnym ważnym krokiem, po zaistnieniu wypadku w pracy, jest zabezpieczanie miejsca zdarzenia, nie dopuszczenia do niego osób postronnych. Jeżeli zdarzenie miało związek z jakąkolwiek maszyną, należy ją w bezpieczny sposób unieruchomić i zapobiec ponownemu uruchomieniu. Na miejscu wypadku wszystko powinno zostać pozostawione tak, aby pozwolić na odtworzenie okoliczności wypadku.

Szczególnie istotne jest, aby pracodawca, w przypadku śmierci pracownika, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lub też sytuacji, w której wypadkowi uległy więcej niż dwie osoby, pamiętał obowiązku powiadomienia inspektora pracy i prokuratora. Nie wypełnienie tego obowiązku może narazić go na odpowiedzialność karną.

wypadek w pracy co dalej

Po przeprowadzeniu tych najpilniejszych, ale bardzo istotnych dla późniejszego ustalenia przyczyn wypadku, należy powołać zespól powypadkowy. W jego skład, zazwyczaj wchodzi osoba odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo i higienę pracy, oraz społeczny inspektor pracy. Zespół ten ma za zadanie dokładne i wnikliwe zbadanie miejsca zdarzenia, obejrzenie urządzeń które brały udział w zdarzeniu. Członkowie zespołu mają za zadanie również sporządzenie dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, aby można było przeanalizować wszelkie jego aspekty. Do zadań członków powołanego zespołu powypadkowego, należy również przesłuchanie wszelkich świadków zdarzenia, zasięgnięcie opinii lekarza. Na koniec prac, zespół powinien wydać opinię zawierającą kwalifikacje tego zdarzenia – określającą, czy można je zaliczyć jako wypadek w pracy, a także zaproponować rozwiązania, które w przyszłości mogłyby zapobiec podobnym zdarzeniom.

Po dokonaniu tych wszystkich czynności, zespół zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji, zawierającej dokładny, ustalony przebieg zdarzenia, oraz powinien zawierać rekomendacje dla prawodawcy. Oczywiście, osoba pokrzywdzona ma prawo zapoznać się z jego treścią i wnieść swoje uwagi. Po przejściu całej procedury i zatwierdzeniu przez osobę nadzorującą dokument ten nabiera mocy prawnej, stanowi też materiał do wdrożenia profilaktyki.

Prowadząc jakąkolwiek działalność, która związana jest z zatrudnieniem pracowników, jesteśmy zobowiązani do posiadanie elementarnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie może być, że przejdzie nam przez głowę myśl, zdarzył się wypadek w pracy co dalej mam z tym robić. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zdrowiem lub życiem innych osób nie ma czasu na wahania.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here