lekarz

Badania okresowe. Czynność, którą każdy zatrudniony musi przechodzić co jakiś czas. Zazwyczaj jest to okres dwu lub trzyletni. Nie wspominając o badaniach wstępnych ubiegającego się o zatrudnienie lub kontrolnych, po chorobowym powyżej trzydziestu dni. Wiadomym jest fakt, że badania takie stanowią obowiązek ustawowy Kodeksu Pracy i każdy jest zmuszony zastosować się do niego.

Obowiązek wysyłania na badania spoczywa na pracodawcy, który pokrywa wszelkie koszty. Zapewne większość zatrudnionych, pomimo opłacania kosztów przez właścicieli firmy, zadaje sobie pytanie: lekarz medycyny pracy ile kosztuje? Odpowiedzi z pewnością będą różne, w zależności od umów podpisanych przez firmy i ośrodki medycyny pracy. Czasy w zakresie metod działania medycyny pracy zmieniają się nieustannie.

lekarz medycyny pracy ile kosztuje

Również rodzaje przeprowadzanych badań. Podanie ich na skierowaniu wymaga zazwyczaj nie lada wiedzy, czasu i wysiłku. Czynniki szkodliwe i uciążliwe, jak hałas, pyły, praca przy komputerze, czynniki chemiczne, promieniowanie, kierowanie wózkiem, podnoszenie ciężarów, monotonia pracy, to zaledwie kilka spośród wielu, które należy koniecznie zaznaczyć.

Warto zauważyć, że podczas podawania wyników pomiarów, muszą być one w okresie ważności. Biorąc pod uwagę fakt, że większość zatrudnionych wykonuje pracę w gałęziach produkcyjnych, ważność takich czynników uciążliwych czy szkodliwych stanowi bardzo istotny element. Procesy produkcyjne wykazują tendencję do szybkich zmian. Jest to spowodowane przede wszystkim rozwojem nowoczesnej technologii, udoskonalaniem i zmianą parku maszynowego oraz urządzeń produkcyjnych.

Skutkiem takich zmian następują również zmiany w poziomie czynników mających negatywny wpływ na pracę pracowników. Ergonomia nieustannie dąży do zapewnienia jak najbardziej optymalnych i najmniej uciążliwych warunków pracy. Zdrowie i życie ludzkie jest przecież najważniejsze. Pomimo rozwoju techniki i nauki, nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich z nich. W miarę postępu myśli technicznej można jednak stwarzać możliwości udoskonalające warunki przebywania i wykonywania czynności pracy.

Przepisy bhp, służące zabezpieczeniu i chroniące zatrudnionych są dobrym sposobem na troskę o zdrowie i życie. Muszą i one wciąż być udoskonalane i uwspółcześniane zgodnie z duchem i kierunkiem postępu technologicznego. Pomimo pozytywnego oddziaływania i uchronienia przez potencjalnymi zagrożeniami, w dalszym ciągu środowisko pracy nie jest uwolnione od wypadków przy pracy.

Poszukiwanie coraz lepszych i mądrzejszych rozwiązań przynoszących bezpieczeństwo, daje coraz lepsze i pozytywniejsze rezultaty. Jednak statystyki wypadkowe nie dają powodu do pełnego optymizmu. Wydaje się, iż wiedza i działania samych wyłącznie inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy, tych wewnątrzzakładowych jak i z zewnątrz, nie przyniosą w pełni oczekiwanych pozytywnych rezultatów.

lekarz medycyny pracy

Jednym z najbardziej istotnych elementów owego problemu jest z całą pewnością wiedza i świadomość załogi. Należałoby zatem szczególną uwagę ukierunkować w stronę nauki i uświadamiania pracowników o wszelkich zagrożeniach dla zdrowia i życia, które mogą potencjalnie zaistnieć w środowisku i na poszczególnych stanowiskach pracy. Element tak istotny potrafi z całą pewnością utkwić w pamięci zainteresowanych i stanowić czynnik zabezpieczający w razie jakiegoś zagrożenia.

Świadomość czynnika ludzkiego koniecznie musi być podparta zapoznaniem się z profesjonalną instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym stanowisku. Biorąc na przykład, iż dotyczą one zakładu maszynowego, który dysponuje obrabiarkami do obróbki skrawaniem, takimi jak: frezarki, tokarki, dłutownice, wytaczarki czy szlifierki, dla każdego stanowiska należy stworzyć oddzielną instrukcję, gdyż każda z maszyn wykonuje inny sposób operacji, a zatem może stwarzać inny rodzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa.

W zasadzie główne punkty instrukcji są identyczne dla każdej z nich. Dla niewtajemniczonych można wymienić kilka z nich, jak: „należy przychodzić do pracy w stanie trzeźwym i wypoczętym; przystąpić do pracy w kompletnej odzieży ochronnej i butach przemysłowych; przed przystąpieniem do pracy i uruchomieniem maszyny sprawdzić jej stan techniczny; wszelkie zauważone usterki natychmiast zgłosić swojemu przełożonemu.

To oczywiście norma w większości przemysłowych typów instrukcji. Nieodłącznym elementem i również jednym z najważniejszych, zabezpieczającym przed groźnymi skutkami jest dziedzina ochrony przeciwpożarowej. Instrukcje te, to już inny wątek.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here