Upadłość firmy

Bankructwo firmy to potoczne określenie upadłości. Nieprawidłowe inwestycje, złe decyzje finansowe i niewypłacalni partnerzy biznesowi mogą doprowadzić firmę do bardzo przykrej sytuacji. Czym dokładnie jest upadłość i w jaki sposób można ją ogłosić? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści niniejszego poradnika.

Czym jest upadłość przedsiębiorstwa?

Bankructwo jest sytuacją, w której firma nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań względem wierzycieli. W ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe można przeczytać, że niewypłacalność zachodzi wówczas, gdy opóźnienie związane z realizacją zobowiązań finansowych przekracza trzy miesiące.

Problem ten dotyczy również osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, których zobowiązania finansowe przekraczają wartość majątku, a stan ten jest utrzymywany przez dłużej niż 24 miesiące.

Jak ogłosić upadłość?

Ogłoszenie upadłości firmy jest powiązane z wszczęciem postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym. W terminie do 30 dni od ogłoszenia bankructwa, przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek o rozpoczęcie tego procesu w miejscu prowadzenia działalności. Taki wniosek może złożyć jedynie upoważniony podmiot. W dokumencie powinny znajdować się następujące dane:

  • dane personalne firmy lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • informacje o miejscu działalności zadłużonej firmy,
  • informacje o okolicznościach niemożności spłaty zadłużeń,
  • informacje o rodzaju działalności prowadzonej przez dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy nie jest jedynie możliwością, ale obowiązkiem dłużnika. Brak dopełnienia formalności w tym zakresie może skutkować odpowiedzialnością karną za szkodę wyrządzoną stronom sporu. W konsekwencji dłużnik może być narażony na spłatę kary finansowej.

Co robić po ogłoszeniu upadłości?

Upadłość firmy to proces, który nie zakończy się z dnia na dzień. Kolejne etapy mogą trwać nawet kilkanaście tygodni. W tym okresie Tymczasowy Nadzorca Sądowy ma za zadanie dokładnie zweryfikować i przeanalizować sytuację zadłużonej firmy i określić słuszność przesłanek ogłoszenia upadłości.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Jeśli sąd potwierdzi upadłość firmy, jej właściciele tracą kontrolę nad majątkiem. Przejęty przez syndyka kapitał, a także upłynniona masa upadłościowa jest dzielona między wierzycieli. Dodatkowo, w przypadku spółki, proces ten wieńczy wykreślenie firmy z rejestru KRS.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here