ile ankiet do pracy magisterskiej

Niemal wszyscy studenci przystępujący do pracy magisterskiej stoją przed tym trudnym zadaniem. Większość prac dyplomowych składa się teraz z części teoretycznej oraz badawczej. W części teoretycznej wprowadzamy czytelnika do tematu. Badawcza część to zazwyczaj przeprowadzenie badan własnych i dokonanie analizy.

Wielu studentów zastanawia się, ile ankiet do pracy magisterskiej? W celu przeprowadzenia wiarygodnych badań empirycznych należy przeprowadzić jak najwięcej ankiet. Ankieta powinna się składać ze wstępu, w którym poinformujemy respondenta o celu badania, przedmiotu badania. Należy się przedstawić z imienia i nazwiska oraz podać nazwę i kierunek uczelni.

Niewątpliwie ważnym elementem jest tutaj wskazanie, że ankiety są:
1. Anonimowe,
2. Wykorzystywane do celów naukowych.

Poniżej wzór wstępu do ankiety.
„ANKIETA
Nazywam się ……………… Jestem studentem (podać kierunek i nazwę uczelni). W ramach seminarium dyplomowego przygotowuję pracę dotyczącą (podać temat pracy dyplomowej). Badania, które zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem niniejszej ankiety są w pełni anonimowe. Informacje uzyskane od Was nie będą nikomu udostępniane, posłużą wyłącznie do celów naukowych. W ankiecie nie ma odpowiedzi dobrych i złych, gdyż z punktu widzenia prowadzonych badań każda odpowiedź jest dobra, jeżeli tylko odpowiada ona rzeczywistości. Proszę o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej pytań i udzielenie szczerych odpowiedzi.
Uzupełnij wpisując właściwą informację lub zaznaczając właściwą odpowiedź”.

ile ankiet

Ankietę należy rozpocząć od metryczki. Pytamy o wiek (zazwyczaj są to odpowiedzi: poniżej 18, 18-25, 26-35, 36 – 45, powyżej 46. Kolejne pytanie dotyczy wykształcenia (zawodowe, podstawowe, wyższe). Następnie pytamy o miejsce zamieszkania (wieś, miasto). W kolejnym pytamy o stopę życiową (status ekonomiczny) Twojej rodziny (odpowiedzi: poniżej przeciętnej, przeciętnej, powyżej przeciętnej.

Pytamy oczywiście o płeć, jeżeli przeprowadzamy ankietę wśród mężczyzn i wśród kobiet. Pytania mogą mieć formę pytań zamkniętych oraz pytań otwartych. Wszystko to zależy od nas i od przedmiotu badan, ponieważ nie we wszystkich pytaniach możemy uzyskać konkretne odpowiedzi typu” „tak”, „nie”. Należy podkreślić, że pytania w ankietach muszą być sformułowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla badanego.

Nie może on się zastanawiać nad tym, co autor miał na myśli. Ile ankiet do pracy magisterskiej – jak najwięcej. Wtedy badania zostaną przeprowadzone rzetelnie i będą wiarygodne. Ankiety można przeprowadzić „na własną rękę”, czyli samodzielnie lub skorzystać z pomocy znajomych, przyjaciół i rodziny, żeby dotrzeć do jak największej liczby respondentów.

Należy pamiętać, że jeśli badamy np. opinię ludzi na temat pracy w urzędzie to ankiety należy przeprowadzać właśnie w tym miejscu np. w wydziale komunikacji, urzędzie stanu cywilnego lub innym, w którym petenci mają coś do załatwienia. Jeśli badamy zjawisko przemocy wśród kobiet dotkniętych przemocą – to ankiety przeprowadzamy na przykład w domu samotnej matki, ośrodkach interwencji itp.

Przystępując do ankiet należy zastanowić się dokładnie na temat przedmiotu badań. Przedmiot badań zależny jest od tego, jaki rodzaj badań zostanie przeprowadzamy. Przedmiot badań stanowi, więc wyzwanie, które należy wykonać. Badanie naukowe w pracy magisterskiej stanowią różne działania służące do poznania w sposób dokładny, konkretny oraz rzetelny wybranej do badań rzeczywistości.

ankieta

Badania służą, więc do realizacji określonego celu. Cel badań i przedmiot badań są elementami kluczowymi, jeżeli chcemy ustalić ile ankiet do pracy magisterskiej.

Badania są podzielone na:
1) badania ilościowe, a więc:
• eksperyment;
• monografia;
• metoda indywidualnych przypadków;
• metoda sondażu diagnostycznego;
2) jakościowe, ca, więc:
• wywiad pogłębiony;
• metoda biograficzna;
• jakościowa analiza tekstu;
• obserwacja.

Przy badaniach w pracy magisterskiej ważne są także techniki badawcze. Techniki badawcze to celowe, zrozumiałe, oparte na teorii metody wykonywania prac badawczych. Inaczej rzecz ujmując, stanowią one czynności praktyczne, dzięki którym otrzymujemy optymalne sprawdzenie informacji.

Do technik badań pedagogicznych to:
• obserwacja;
• wywiad;
• ankieta;
• badanie dokumentów;
• analiza treści.

Głównymi narzędziami badawczymi są:
• kwestionariusz wywiadu;
• kwestionariusz ankiety;
• narzędzia socjometrii;
• narzędzia obserwacji;
• skale.

Ile ankiet do pracy magisterskiej – należy zanalizować przedmiot i cel badań, a do nich dobrać ilość ankiet.

[Głosów:17    Średnia:1.9/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here