Skutki upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań prawnych przeznaczonych dla osób fizycznych. Dotyczy tych, którzy w wyniku zaistniałej sytuacji życiowej nie są w stanie sprostać realizacji podjętych zobowiązań finansowych. Przeczytaj, jakie skutki niesie ze sobą ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarówno dla dłużnika, jego współmałżonka, jak i wierzycieli.

Upadłość konsumencka – skutki dla dłużnika

Upadłość konsumencką najłatwiej opisać można jako częściowe lub pełne oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ogłaszane jest ono w wyniku postępowania sądowego. Warunkiem, który należy spełnić, by móc poddać się procedurze upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność danej osoby – niezależnie od powodów, które postawiły ją w takiej sytuacji. Warto jednak pamiętać, że całe postępowanie dotyczy jedynie długów, które pojawiły się zanim bankructwo zostało ogłoszone.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości dla samego dłużnika? Przede wszystkim powoduje utratę prawa do zarządzania i rozporządzania należącym do niego majątkiem. Prawo to należy od tej chwili do syndyka. Cały majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się masą upadłości, która zostaje przeznaczona na spłatę długów oraz kosztów postępowania upadłościowego. Oprócz likwidacji majątku, dłużnika czeka także upublicznienie jego sytuacji finansowej, a także czasowe wykluczenie z możliwości ubiegania się o kredyt bankowy.

Warto pamiętać, że w sytuacji niewypłacalności, można skorzystać z działań prawnych prowadzonych w ramach antywindykacji. Ma ona na celu poprawę sytuacji finansowej osoby zadłużonej względem wierzycieli. Dba także o prawa dłużników w procesie egzekucji komorniczej, czy windykacji długów.

Upadłość konsumencka – skutki dla małżonka

Ogłoszenie upadłości oprócz wspomnianych skutków dla samego dłużnika, jest dotkliwe także dla jego małżonka. Szczególnie w sytuacji, gdy posiadali oni wspólny majątek. Wchodzi on bowiem w skład masy upadłości i nie ma możliwości jego podziału. Kolejną bardzo istotną kwestią będącą wynikiem upadłości konsumenckiej jest automatyczne ogłoszenie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Zastępuje ona obowiązującą dotąd wspólnotę majątkową. Warto zaznaczyć jednak, że współmałżonek dłużnika może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym.

Upadłość konsumencka – skutki dla wierzyciela

Niestety, z perspektywy wierzyciela, ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez dłużnika nie jest sytuacją wyjątkowo pożądaną. Najczęściej udaje mu się odzyskać jedynie część swoich należności. Bardzo często wierzyciel nie wie, że dłużnik ogłosił upadłość. W związku z czym występuje przeciwko niemu z powództwem, co może narazić go na ponoszenie określonych kosztów sądowych. By uniknąć takich sytuacji warto korzystać z danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych do którego dostęp będzie możliwy od 1 lipca 2021 r.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here