PIT a ryczałt

Jedną z formą opodatkowania dochodów osiąganych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma uproszczona, ponieważ nie wymaga ona prowadzenia ksiąg rachunkowych, niemniej jednak podatnik w dalszym ciągu zobowiązany jest do składania odpowiednich deklaracji.

Rozliczenia miesięczne lub kwartalne

Podatnicy, którzy zdecydowali się rozliczać z osiągniętych dochodów (a ściślej przychodów) za pomocą ryczałtu, opłacają miesięcznie bądź kwartalnie zaliczkę na podatek dochodowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacamy zaliczkę. Co ważne, od ryczałtowców nie wymaga się składania miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych. Rozliczenie następuje poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-28. Podatnicy muszą wysłać deklarację do końca lutego danego roku za poprzedni rok podatkowy. Przykładowo PIT 28 za 2021 rok ryczałtowcy składają do dnia 28. lutego 2022 roku. Jeżeli termin podatkowy przypada w dzień wolny od pracy, to przedsiębiorca ma możliwość złożenia zeznania także w następnym dniu roboczym.

Rozliczenie podatku VAT

Podatek VAT często bywa mylony z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tymczasem ryczałt odnosi się do opodatkowania dochodów, zaś VAT jest podatkiem od towarów i usług. Wbrew pozorom osoby, które rozliczają się za pomocą ryczałtu, mogą być również podatnikami VAT. Czasami przedsiębiorcy, którzy mają prawo do zwolnienia, świadomie decydują się na opłacanie podatku VAT. Rozwiązanie to może przynieść pewne korzyści, jednak wiąże się także z dodatkowymi obowiązkami. Otóż każdy podatnik VAT zobowiązany jest do składanie deklaracji oraz wysyłania pliku JPK. Należy to uczynić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Jeżeli podatek należny jest wyższy od naliczonego, kwotę należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego. W odwrotnej sytuacji podatnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT bądź przenieść sumę na kolejne okresy rozliczeniowe.

Pozostałe podatki dla ryczałtowców

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać podatek dochodowy. Często także zostaje on czynnym podatnikiem VAT. Niemniej jednak nie są to jedynie obciążenia, jakie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczy to również ryczałtowców. Ci mogą zostać zobowiązani do zapłaty na przykład:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilno-prawnych.

Podatek od nieruchomości płacą jedynie przedsiębiorcy, którzy posiadają własny lokal, w którym prowadzą działalność. Deklarację DN-1 należy złożyć do 31 stycznia roku, za który następuje zapłata podatku. Tymczasem podatek PCC (od czynności cywilno-prawnych) dotyczy niektórych umów, które zawierane są z osobami fizycznymi. Mowa tutaj na przykład o umowie:

  • pożyczki,
  • darowizny,
  • sprzedaży.

Zgodnie z powyższym, ryczałtowcy mogą być zobowiązani do opłacania także innych rodzajów podatków, niż jedynie podatek dochodowy. Warto pamiętać również o obowiązkowych deklaracjach dotyczących składek płaconych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here