jak oprawić pracę licencjacką

Napisanie pracy dyplomowej to nie lada wyczyn. Oczywiście pierwszą tego typu pracą, a zarazem ostatnią dla wielu jest praca licencjacka. W sieci znajduje się obecnie wiele poradników, jak napisać prawidłowo pracę dyplomową krok po kroku. Jednak na próżno w nich szukać porad typowo technicznych, dotyczących marginesów czy tego, jak oprawić pracę licencjacką. Można się jednak odwołać do poradników wewnątrz uczelni.

Tam promotorzy często już na pierwszych zajęciach na temat prac dyplomowych dają studentom materiały odnoszące się do kwestii technicznych pisania pracy. Jeśli chodzi zaś o część merytoryczną to konsultowana jest ona na dyżurach czy zajęciach seminaryjnych z promotorem. Na tych właśnie zajęciach młodzi adepci mogą nabyć wiedzę co do metodologii pisania długich opracowań pisemnych.

Jest to o tyle istotne, że najczęściej popełnianymi przez studentów błędami są właśnie te z zakresu technicznej budowy licencjatu. W treść merytoryczną promotor nie powinien ingerować. Chyba, że student przedstawia opis faktograficzny, nie mający w sobie zawartych prawdziwych informacji. Chyba, że tak owe będą zawarte, w którymś z materiałów źródłowych.

student

Przede wszystkim na samym początku tworzenia pracy należy stworzyć sobie szablon w programie z jakiego korzystamy. Najczęściej będzie to Open Office albo Word. Mamy tam możliwość utworzenia szablonu co znacznie ułatwia zadanie. Podobnie jest z ustawieniami dotyczącymi bibliografii i przypisów. Parametry techniczne pracy muszą być jednolite dla każdej ze stron i nie ma tu mowy o błędach. Promotor z pewnością odrzuci prace, w której zobaczy widzi mi się studenta.

Przy ustawianiu marginesów należy pamiętać o tym, by z jednej strony były one szersze. Jest to konieczne ponieważ przy oprawianiu pracy będzie potrzebne miejsce na łączenie stron oraz okładki, Tutaj proponuje się by lewy margines miał 3,5 centymetra. Prawy zaś powinien mieć ich 2,5. Najistotniejsze jest tutaj by ustawić marginesy lustrzane. W przeciwnym wypadku strony będą źle połączone, prace bowiem zazwyczaj drukowane są obustronnie.

Górny i dolny margines powinien mieć od 1,5 do 2,5 cm, Zaleca się jednak, by dolny posiadał drugi wariant ponieważ musi on zawierać miejsce na numeracje strony. Ta zaś jest uzależniona od wymagań promotora. Najczęściej spotyka się jednak prace z numeracją pośrodku dolnej części strony. Jednak nie ma co do tego sztywnych zasad i wystarczy dostosować się do wskazówek promotora. Jeśli chodzi zaś o pierwszą stronę pracy dyplomowej to składa się ona tak na prawdę z czterech elementów.

Na górze przedstawiamy nazwę uniwersytetu, kierunek i specjalizację studiów. Na środku strony dodajemy tytuł pracy. Po prawej stronie pod tytułem umieszczamy swoje imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Po prawej stronie w trzech czwartych strony umieszcza się klauzulę „Praca napisana pod kierownictwem prof. Jana Kowalskiego”. Pod tym miejscem powinien znajdować się podpis promotora. Na samym dole zaś umieszcza się logo uczelni, miasto i datę.

Tak przygotowana strona tytułowa powinna zostać zaakceptowana przez promotora. Po stronie tytułowej znajduje się klauzula odnosząca się do tego, że pisaliśmy pracę samodzielnie i nie jest ona plagiatem. Podpis tutaj jest usankcjonowany prawnie. Jeśli dopuścimy się plagiatu i podpiszemy tą kartę możemy mieć problemy z zakresu naruszenia praw autorskich. W ocenie niepowtarzalności naszej pracy kadrze naukowej pomaga program anty plagiatowy, który ocenia tekst pod kontem podobnych treści występujących w bazie danych oraz w Internecie.

praca licencjacka

Kiedy zanosimy swoją pracę do wydruku należy zapamiętać, że potrzebujemy trzech egzemplarzy. Dwa z nich muszą być w sztywnej oprawie. Mamy dowolność w wyborze koloru jednak najczęściej prace licencjackie oprawia się w niebieską oprawę. Jeden z egzemplarzy trafia do promotora a drugi do recenzenta.
Trzeci zaś powinien zostać zbindowany i umieszczony w miękkiej oprawie z przeźroczystą okładką z przodu. Tą wersję zanosimy podpisaną przez promotora do dziekanatu gdzie zanosimy również zdjęcia do dyplomu oraz potwierdzenie zapłaty. Po wszystkim oczekujemy nasz odpowiednie opcje w USOS zostaną odblokowane.

Dokonujemy tam wgrania wersji elektronicznej pracy w formacie PDF. Jeśli mamy jakieś dodatkowe załączniki, również je tam umieszczamy. Jest to konieczne by promotor i recenzent mogli dać ocenę pracy. Student musi jednak wcześniej dokonać opisu pracy w języku Polskim oraz Angielskim oraz podać słowa kluczowe. Po przeprowadzeniu tych czynności praca jest sprawdzana programem anty plagiatowym i jeśli wszystko poszło dobrze, zostaje zaakceptowana. Promotor wraz z komisją wyznaczają termin oraz salę, gdzie odbędzie się obrona.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here