Na czym polega opłata adiacencka ?

Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści powinni mieć na względzie, że w przypadku, gdy zdecydują się na podział lub scalenie nieruchomości, gmina może obciążyć ich opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Innym z czynników, który może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości jest budowa urządzeń infrastruktury technicznej z wykorzystaniem środków, pochodzących z budżetu Skarbu Państwa lub danej jednostki samorządu terytorialnego. Tego typu przypadek również kwalifikuje się do obciążenia właściciela opłatą adiacencką. Podstawowe przepisy dotyczące zasad naliczania opłat adiacenckich znajdują się w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Należy zaznaczyć, że z obciążenia opłatą zwolnione są nieruchomości rolne oraz leśne.

Decyzję o opłacie adiacenckiej podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej nie być wyższa od 30 proc. w przypadki wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem, oraz nie powinny być przekraczać 50 proc. dla sytuacji, w której wzrost wartości wynika z budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Maksymalna stawka procentowa opłaty adiacenckiej dla przypadku, w którym wzrost wartości nieruchomości wynika z podziału oraz scalenia  nie powinna być większa niż 50 proc. Ostateczną wysokość stawki procentowej ustala rada gminy w drodze uchwały. Ewentualny wzrost wartości nieruchomości jest szacowany przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Na podstawie sporządzonego przez niego operatu szacunkowego określona jest różnica w wartości nieruchomości np. dla stanu przed podziałem oraz po podziale. Przykładowo, stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział, natomiast stan po podziale określa się zgodnie z datą, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Co istotne ustalenie opłaty adiacenkiej może nastąpić, w trakcie trzech lat od momentu dokonania podziału, scalenia lub stworzenia nowych warunków w postaci budowy infrastruktury technicznej. Podstawowym dokumentem, od którego daty jest obliczany czas, stanowi ostateczna decyzja zatwierdzająca np. podział lub scalenie.

Ofertę nieruchomości na sprzedaż w Warszawie znajdziemy pod linkiem https://gethome.pl/nieruchomosci/warszawa/

Dzięki temu budynek znajdujący się na działce, elementy infrastruktury lub inne części zagospodarowania terenu nie mają wpływu na szacowanie wartości w celach ustalenia opłaty adiacenckiej. Opłata adiacencka ma zastosowanie najczęściej w przypadkach gdzie doszło do podzielenia większej działki o nieregularnych kształtach, na mniejsze zyskujące dzięki temu na atrakcyjności. Działki budowane o mniejszych powierzchniach oraz regularnych kształtach cieszą większą popularnością i dużo łatwiej je sprzedać. W takich przypadkach sprzedaż gruntu w osobnych kawałkach w sumie może bardzo się opłacać.

Niestety, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z istnienia podobnego obciążenia w polskim prawie i dowiaduje się o procedurze nałożenia opłaty adiacenkiej dopiero z pisemnej decyzji przesłanej przez gminę. Przewidziany czas na uiszczenie opłaty adiacenckiej wynosi zwykle 14 dni. Pierwszym krokiem, który może zgłosić właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty są uwagi do samego operatu szacunkowego. W następnej kolejności, zainteresowany może zgłosić odwołanie do SKO, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie do SKO nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Istnieje szansa, że organ odrzuci decyzję o nałożeniu opłaty adiacenckiej. W sytuacji gdy SKO uzna nałożenie opłaty za zasadne, interesantowi pozostaje skierowanie sprawy do sądu. W tym przypadku należy się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia wszelkich opłat związanych z postępowaniem.

Materiał przygotowany przez eksperta portalu GetHome.pl

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here