zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem to aktualnie niezbędny element planu realizacji każdego przedsięwzięcia. Choć największą popularnością cieszy się w świecie nauki oraz w sektorze usługowym, zwłaszcza w branżach takich jak reklama i marketing czy IT, w rzeczywistości powinno towarzyszyć wszystkim działaniom zorientowanym na osiągnięcie określonego celu. Obowiązki związane z zarządzaniem projektem spoczywają zwykle na pomysłodawcy lub kierowniku zespołu projektowego. Jednak w przypadku większej liczebności zespołu i współpracy wielu podwykonawców, zarządzaniem zajmuje się tzw. project manager. Brzmi obco? Dowiedz się więcej o kulisach zarządzania projektami!

Na czym polega project management

Project manager to osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem na wszystkich etapach jego realizacji, począwszy od planowania i harmonogramowania aż po ostateczną finalizację. Jego głównym zadaniem jest koordynacja pracy wszystkich uczestników zespołu projektowego i podwykonawców oraz kontrola jakości i terminowości prowadzonych działań. Skuteczne zarządzanie projektem ma na celu nie tylko osiągnięcie wyznaczonych celów, ale również ich prawidłowe zdefiniowanie i objaśnienie ich wszystkim członkom zespołu. Chodzi tu nie tylko o budowaniu motywacji wśród uczestników projektu, ale przede wszystkim o gwarancję sprawnej i rzeczowej komunikacji między nimi. Bieżąca koordynacja pracy wszystkich zespołów projektowych i podwykonawców oraz sumienna kontrola postępów w realizacji zadań i celów, to nie tylko gwarancja terminowości i płynności działań. Zarządzanie projektem nie służy jedynie zapewnieniu efektywności w osiąganiu poszczególnych celów projektu, choć jest to jego wartość nadrzędna. Z niej jednak wynika szereg innych korzyści.

Zarządzanie projektem – lista korzyści

Oczywistym następstwem efektywnego zarządzania projektem jest możliwość optymalizacji zużycia posiadanych zasobów, a tym samym generowanie nadwyżek czasowych, finansowych lub personelu. Stały wgląd we wszystkie procesy realizacji projektu pozwala również skutecznie identyfikować istniejące lub nadchodzące przeszkody i ograniczenia oraz neutralizować ich negatywny wpływ. Niepewność przyszłych wydarzeń jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia i nie sposób jej całkowicie wyeliminować. To z niej wypływa ryzyko wpisane w każdy projekt. Najczęściej pojawiającymi się czynnikami ryzyka są błędy w planowaniu, zmienna wydajność pracowników poszczególnych zespołów, nieskuteczna komunikacja między uczestnikami projektu oraz czynniki zewnętrzne. Zarządzanie projektem jest w tym kontekście przysłowiowym trzymaniem ręki na pulsie. Pozwala nie tylko świadomie i sprawnie podejmować ryzyko, ale i całkowicie eliminować ryzyko porażki poprzez natychmiastowe wdrażanie działań naprawczych w razie wykrycia niebezpieczeństwa i nieprawidłowości w realizacji projektu. Dzięki skutecznemu zarządzaniu żadna niespodziewana przeszkoda nie stanie Ci na drodze do osiągnięcia celu.

Żadnego, nawet najlepiej zaplanowanego projektu, nie uda się w pełni zrealizować bez odpowiedniej koordynacji. W przypadku inicjatyw złożonych, angażujących wiele zespołów i specjalistów dziedzinowych, pracujących w zadaniowym systemie pracy, zorganizowane i rzetelne zarządzanie projektem jest jedyną drogą do osiągnięcia celu. Jeśli wśród Twoich pracowników nie ma osoby, która mogłaby na bieżąco weryfikować postępy, kontrolować terminy i dbać o właściwą komunikację między zespołami, a sam nie masz na to czasu, warto zastanowić się nad zatrudnieniem profesjonalnego i doświadczonego project managera. Możesz tylko zyskać!

Więcej informacji znajdziecie na: https://leadership-center.pl/2019/03/zarzadzanie-projektami/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here