Czym jest upadłość układowa i na czym polega

Upadłość układowa niejednokrotnie stanowi rozwiązanie dla spółki z kłopotami finansowymi. Często oznaczają one konieczność sprzedaży majątku, a dodatkowo obarczają odpowiedzialnością także zarząd. Warto zatem zdecydować się na procedurę, która daje realną szansę na przetrwanie firmy. Na czym jednak dokładnie polega upadłość układowa? Jakich formalności trzeba dochować? Skorzystaj z podpowiedzi.

1. Czy upadłość układowa może uratować spółkę?

2. Upadłość układowa a restrukturyzacja

3. Skutki upadłości układowej

Warto w tym miejscu podkreślić, że sam termin „upadłość układowa” jest dziś używany ze względu na przyzwyczajenie do poprzedniego stanu prawnego. Do 2015 roku ten temat rozpatrywano na gruncie ustawy prawo upadłościowe. Obecnie pod uwagę bierze się prawo restrukturyzacyjne, regulujące formy zawarcia układu w szerszej i bardziej elastycznej procedurze. Zajmują się tym kancelarie, takie jak KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna.

Czy upadłość układowa może uratować spółkę?

Restrukturyzacja firm to procedura, którą można zastosować w początkowej fazie zadłużenia, przy pierwszym zagrożeniu niewypłacalnością. Jak najbardziej daje możliwość uratowania przedsiębiorstwa.

Ugoda zatwierdzana jest przez sąd i może odbyć się w ramach:

  • postępowania układowego, czyli dawnej upadłości układowej – w efekcie którego zarząd pozostaje pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli,
  • postępowania sanacyjnego – zapewniającego rozwiązania prawne dopasowane do zaawansowanej restrukturyzacji zobowiązań; nad majątkiem czuwa wówczas sąd, komisarz i wierzyciele, a przedsiębiorca ma ograniczone możliwości działania,
  • przyspieszonego postępowania układowego – dzięki któremu można zabezpieczyć majątek dłużnika na drodze zawieszonej egzekucji,
  • postępowania o zatwierdzenie układu – uproszczone postępowanie pozwala zebrać głosy wierzycieli w sprawie zawarcia układu, a następnie składa wniosek do sądu.

Wszytsko, co musisz wiedzieć o restrukturyzacji: https://kpr-restrukturyzacja.pl/faq/.

Upadłość układowa a restrukturyzacja

Zgodnie z informacją, która znalazła się już wyżej, przeprowadzenie postępowania upadłościowego a restrukturyzacja firmy różnią się nieco. Główna rozbieżność polega na celu. Restrukturyzację przeprowadza się, by uniknąć bankructwa i doprowadzić do porozumienia z wierzycielami. Właściciel nadal może prowadzić przedsiębiorstwo. Z kolei postępowanie upadłościowe najczęściej prowadzi do zakończenia działalności, a celem procesu jest takie wyprzedzanie mienia, by zaspokoić choćby część wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości i restrukturyzację łączy jednak także kilka elementów wspólnych: przede wszystkim droga formalna. Dokumenty w obu przypadkach należy złożyć do wydziału gospodarczego miejscowego sądu rejonowego. W obu przypadkach powołuje się także sędziego-komisarza, na bieżąco monitorującego proces.

Skutki upadłości układowej

Zgodnie z informacją, która pojawiła się już wyżej, ogłoszenie upadłości wcale nie musi oznaczać likwidacji spółki. Postępowanie może się bowiem toczyć w dwóch trybach: likwidacyjnym lub układowym, który interesuje nas właśnie teraz.

Proces upadłości układowej skutkuje, jak sama nazwa wskazuje, możliwością zawarcia układu – porozumienia między stronami pozwalającego spłacić wierzytelności korzystniej niż miałoby to miejsce w przypadku likwidacji majątku. Spółka natomiast może przetrwać i zmniejszyć swoje zobowiązania. Trzeba jedynie pamiętać, że spłata zobowiązań jest możliwa dopiero od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu – nie można tego zrobić wcześniej. Układ często przewiduje rozłożenie zaległości na raty, co dodatkowo ułatwia firmie przetrwanie trudnego momentu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here