Czym jest księgowość pełna i kiedy należy na nią przejść

Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną formą ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy wielu przedsiębiorców oraz spółek, które spełniają określone warunki. Dowiedz się, czym charakteryzuje się pełna księgowość oraz kiedy należy na nią przejść.

Prowadzenie księgowości w firmie – jak wygląda?

Każda osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą, ma obowiązek ewidencjonowania operacji finansowych swojej firmy. Sposób prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie zależy głównie od rodzaju działalności oraz jej rocznego przychodu. Przedsiębiorcom przysługują obecnie dwie formy ewidencjonowania operacji gospodarczych w swoich firmach:

  • w formie księgowości uproszczonej,
  • w formie księgowości pełnej.

Co ważne – pomimo tego, że przedsiębiorcom często przysługuje wybór prowadzenia księgowości, to zdarzają się sytuacje, w których są oni zobowiązani do ewidencjonowania działań finansowych w formie pełnej księgowości. Dowiedz się, komu przysługuje księgowość uproszczona, a kiedy należy przejść na formę pełnego ewidencjonowania.

Księgowość uproszczona – komu przysługuje?

Uproszczona księgowość to sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych przedsiębiorstwa, polegający na prowadzeniu dokumentacji w ograniczonym zakresie (karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany). Ta forma księgowości kierowana jest do osób fizycznych, spółek osób fizycznych (cywilnych, partnerskich i jawnych) oraz spółdzielni socjalnych. Dodatkowym warunkiem, który zezwala na prowadzenie uproszczonej księgowości, jest roczny przychód przedsiębiorstw, który nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro (w przeliczeniu na złotówki na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego).

Czym jest księgowość pełna?

Księgowość pełna to bardzo precyzyjna forma prowadzenia ewidencji działań gospodarczych firmy, ukazująca pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ten typ rachunkowości opiera się na głównie na prowadzeniu ksiąg handlowych, w których dokładnie wyliczane są wszystkie zobowiązania podatkowe. W skład ksiąg wchodzą:

  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dzienniki,
  • zestawienia obrotów firmy,
  • salda kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
  • inwentarz (zestaw aktywów i pasywów).

W ramach prowadzenia księgowości pełnej przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania odpowiednich sprawozdań finansowych – bilansów, rachunków zysków i strat oraz informacji wprowadzających.

Księgowość pełna – kiedy należy na nią przejść?

Pełna księgowość obowiązuje przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. We wszystkich tych formach działalności występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co ważne – księgowość pełna dotyczy przedsiębiorców, których przychody netto wynikające ze sprzedaży dóbr i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro – w przeliczeniu na złotówki po uśrednionym kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Księgowość pełna – jak prowadzić?

Prowadzenie księgowości pełnej nie należy do łatwych zadań – rozbudowany system rachunkowości wpływa na bardzo duże nakłady pracy. Dodatkowym utrudnieniem dla przedsiębiorców są stale zmieniające się przepisy, dlatego też opłacalnym rozwiązaniem w kontekście prowadzenia pełnej księgowości są usługi biur rachunkowych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy biura, odwiedź stronę https://www.podatkomat.pl/, na której znajdziesz wsparcie wykwalifikowanych księgowych.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here