Optymalizacja potencjału firmy dzięki leasingowi

Leasing cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Możliwość korzystania z komputerów, samochodów, maszyn rolniczych czy sprzętu budowlanego bez konieczności ponoszenia jednorazowo wysokiego kosztu ich zakupu znacząco ułatwia start, a także rozwój już istniejącym firmom. Leasing podnosi więc potencjał przedsiębiorstwa. Zobacz, w jaki sposób.

Czym jest leasing dla firm? Jest to umowa zawarta między firmą leasingową (leasingodawcą) a korzystającym (leasingobiorcą). Jej istotą jest przekazanie przez leasingodawcę przedmiotu umowy na rzecz leasingobiorcy – na określony czas. W zamiast leasingobiorca zobowiązuje się do regulowania rat leasingowych – zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zanim jednak przedmiot leasingowy trafi do przedsiębiorstwa, musi ono wnieść opłatę wstępną, tzw. czynsz inicjalny.

Po zakończeniu umowy i uiszczeniu przez leasingobiorcę wszystkich zobowiązań – o ile warunki nie stanowią inaczej – istnieje możliwość wykupu używanego sprzętu na własność przez korzystającego. Przedmiotem leasingu mogą być ruchomości (np. samochody, maszyny czy komputery), jak również nieruchomości (lokale, grunty).

Leasing dla firm zwiększa Twój potencjał rynkowy

Leasing jest – w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa – sposobem na korzystne pozyskanie sprzętu. Dzieje się tak, ponieważ:

  • nie wymaga udziału kapitału własnego,
  • umożliwia natychmiastowe korzystanie z udostępnionych dóbr,
  • pozwala uzyskać finansowanie przy minimum formalności,
  • „niezamrożony” kapitał można wykorzystać np. na zakup dóbr obrotowych lub działania marketingowe, zwiększając swój potencjał biznesowy.

Opłaty mogą być uiszczane z bieżącego obrotu, który został wygenerowany przez leasingowany sprzęt (źródło: http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-cywilne/na-czym-polega-umowa-leasingu-i-jakie-sa-jej-rodzaje.html), jedynie w minimalnym stopniu obciążając budżet firmy.

Leasing finansowy a leasing operacyjny

Firma może skorzystać z dwóch typów leasingu. Pierwszym z nich jest leasing finansowy. W tej wersji firma leasingowa nabywa przedmiot zazwyczaj na podstawie wytycznych leasingobiorcy i udostępnia odpłatnie w formie rat. Suma miesięcznych opłat pokrywa wartość rynkową przedmiotu w chwili jego nabycia.

Druga opcja to leasing operacyjny. W jego ramach leasingobiorcy udostępniany jest potrzebny mu sprzęt, ale pozostaje on własnością leasingodawcy. Wysokość rat określona w umowie nie musi pokrywać wartości przedmiotu w ramach jednej transakcji. Po zakończeniu umowy korzystający ma prawo do jego wykupu.

Oba rodzaje leasingu mają wiele zalet, dlatego należy je przeanalizować pod kątem indywidualnych potrzeb.

Na korzyść leasingu finansowego przemawia m.in.:

  • automatyczny wykup – leasingobiorca staje się właścicielem użytkowanego sprzętu w momencie uregulowania ostatniej raty leasingowej,
  • możliwość dokonania tzw. jednorazowej amortyzacji – nie dotyczy to jednak pojazdów osobowych,
  • czas trwania umowy.

Leasing operacyjny warto rozważyć, ponieważ:

  • nie wiąże się z koniecznością wykupu – firma może zwrócić przedmiot umowy,
  • oznacza sfinansowanie zakupu ruchomości lub nieruchomości przy minimalnym wkładzie własnym,
  • pozwala na uregulowanie podatku VAT w miesięcznych ratach

Zalety korzystania z leasingu dla firm

Niewątpliwie największą zaletą leasingu jest możliwość korzystania przez leasingobiorcę z niezbędnego sprzętu czy pojazdów bez konieczności inwestowania własnych środków finansowych w ich zakup. Firma może więc realizować swoją strategię rozwoju bez „mrożenia” pieniędzy i ryzyka utraty płynności finansowej.

Co ważne, leasing jest dostępny nie tylko dużych przedsiębiorstw. W przypadku firm, które znajdują się w stagnacji lub dopiero rozpoczynają działalność, uzyskanie pozytywnej decyzji leasingowej jest możliwe przez fakt, że sprzęt stanowi zabezpieczenie umowy.

Jak widać, oferta firm leasingowych pomaga przedsiębiorstwom w pełni rozwinąć potencjał rynkowy i oferować swoim klientom jeszcze atrakcyjniejsze rozwiązania. Dlatego warto się im przyjrzeć bliżej i… inwestować świadomie, z myślą o długofalowej strategii.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here