Audyt energetyczny krok po kroku

Rosnąca liczba przepisów dotyczących ochrony środowiska coraz częściej obejmuje także przedsiębiorców. Przykład stanowi ustawa o efektywności energetycznej, która obowiązuje w Polsce od 1 października 2016 roku. Jej wdrożenie ma zmniejszyć ogólne zużycie energii i pośrednio zachęcić firmy do inwestycji w jej odnawialne źródła. Aby osiągnąć ten cel ustawa nakłada na duże przedsiębiorstwa powinność wykonania audytu energetycznego. Na czym on dokładnie polega? Jakie firmy mają obowiązek go przeprowadzić i na jakich warunkach?

Audyt energetyczny – co to jest?

Audyt energetyczny to procedura o charakterze systematycznym, której zadaniem jest zdobycie wiedzy o obecnym profilu zużycia energii danego przedsiębiorstwa, a także określenie sposobów mogących je zmniejszyć.

Na audyt energetyczny składa się kilka elementów. Pierwszy z nich to wizyta wstępna audytora, podczas której ustala on zakres i termin audytu oraz kryteria oceny środków poprawy efektywności energetycznej. Warto w tym momencie zaznaczyć, że audytorem może być wyłącznie podmiot niezależny od audytowanej firmy, posiadający jednocześnie odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Kolejny etap to zbieranie przez audytora danych na temat obiektów przedsiębiorstwa. Sprawdzane są przez niego elementy wyposażenia, systemy oraz procesy odpowiadające za minimum 90% całkowitego zużycia energii w firmie. Następnie audytor porównuje zebrane informacje z obowiązującymi normami i na tej podstawie przygotowuje bilans zysków i strat oraz określa wszystkie możliwe sposoby pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. Ostatni krok polega na opracowaniu oceny opłacalności i czasu zwrotu z planowanych inwestycji.

audytu energetycznego

Obowiązkowy audyt energetyczny – dla kogo?

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw. Zalicza się do nich firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, których roczny obrót netto przekracza 50 mln euro lub których suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec wybranego roku przekroczyła 43 miliony euro.

Co istotne, z tego wymogu zwolnieni są przedsiębiorcy realizujący system zarządzania energią, który jest certyfikowany przez niezależny podmiot. Oznacza to więc, że obowiązek przeprowadzenia audytu nie dotyczy przedsiębiorców uczestniczących w systemie EMAS. Jest to unijny system certyfikacji środowiskowej, który jest adresowany do organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. Zwolnienie dotyczy także firm, które realizują system zarządzania energią określony normami ISO 50001, pod warunkiem, że w jego ramach przeprowadzone zostało badanie profilu energetycznego.

Audyt energetyczny należy powtarzać raz na cztery lata. Konieczne jest również przechowywanie dokumentów z przeprowadzonego audytu. Czas ich archiwizacji wynosi 5 lat.

Audyt energetyczny – korzyści dla firm

Audyt energetyczny to nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku. Pozwala on firmie na zebranie w sposób uporządkowany informacji o aktualnym zużyciu energii w konkretnych obszarach, a także możliwych do wprowadzenia zmianach, które przełożą się na realne oszczędności. Korzyści z audytu widoczne są także w postaci obniżenia kosztów operacyjnych, zwiększenia wydajności, czy nawet zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pozyskana w ten sposób dokumentacja może również stanowić ogromny wkład w przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001.

Audyt energetyczny to proces czasochłonny, trwający nawet kilka tygodni. Jednak w wyniku poczynionych inwestycji, mających na celu poprawę efektywności energetycznej, korzyści dla firmy są widoczne niemal natychmiast, chociażby w postaci mniejszych rachunków za energię. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here