Kontakt Handlowy to jedyna bezpłatna, wielobranżowa gazeta ogłoszeniowo-reklamowa w Lublinie, w której można za darmo zamieścić ogłoszenia dotyczące sprzedaży, kupna lub zamiany.

Regulamin


1.Właścicielem gazety reklamowej jest firma: Kontakt Handlowy Gazeta Ogłoszeniowo – Reklamowa. Marek Jusiński zwana dalej Wydawcą;

2.Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

3.Ogłoszenia oraz reklamy muszą być zgodne z prawem;

4.Wydawca nie odpowiada za treść ani opisy dodanych ogłoszeń, zawartość reklam graficznych;

5.Wydawca nie uwzględnia korekt reklam graficznych i treści ogłoszeń po terminie wskazanym w Regulaminie;

6.Wydawca zachowuje prawo do zmian stylistycznych, gramatycznych oraz ortograficznych w treści zleconych reklam, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Wydawca nie dokonuje samodzielnie jakichkolwiek zmian w treści lub grafice gotowych (przygotowanych przez Zlecającego) reklam;

7.Reklamodawca odpowiada za posiadanie praw autorskich dostarczanych wydawcy materiałów graficznych.

8.Wydawca zastrzega sobie możliwość do zmiany niniejszego Regulaminu;

I. Terminy przyjmowania reklam oraz ogłoszeń drobnych do emisji:

Zlecenia na reklamy przyjmowane są do 5 dni * przed planowaną emisją gazety (możliwe są wyjątki od tej reguły - dotyczy gotowych projektów reklam przygotowanych przez zleceniodawcę).

* Po tym terminie ogłoszenia oraz reklamy, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą będą przeniesione do kolejnego numeru wydania Kontakt Handlowy Bezpłatna Gazeta Ogłoszeniowo - Reklamowa. Dzień roboczy oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Parametry techniczne reklam:

1. przygotowanie plików:

1.formaty przyjmowanych plików *.TIFF, *.EPS, *.PDF z fontami zamienionymi na krzywe;

2.rozdzielczość materiałów: 300 dpi;

3.przestrzeń barwna CMYK (dla materiałów czarno-białych w odcieniach szarości);

4.wymiar odpowiadający wielkością wykupionej powierzchni.

2. Materiały gotowe do druku przyjmowane są:

1.na nośnikach CD, DVD;

2.poprzez email;

3.na innych nośnikach (np. pendrive)

3. Opracowanie reklam przez wydawcę:

W przypadku zlecenia opracowania reklamy przez Wydawcę na podstawie wytycznych Zleceniodawcy, Strony uzgodnią warunki takiej usługi, z uwzględnieniem możliwości technicznych Wydawcy, oraz osobnych terminów realizacji. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku żądania zmiany (korekty, opracowania) zamawianej reklamy. Reklama przygotowana przez Wydawcę jest przygotowywana bezpłatnie i stanowi własność Wydawcy. Zleceniodawca może wykupić projekt na warunkach ustalanych indywidualnie z Wydawcą.

III. Ogłoszenia drobne – bezpłatne, drukowane w Kontakcie Handlowym:

1.można przesłać poprzez formularz dostępny na stronie www.kontakt-handlowy.pl są ułożone tematycznie i alfabetycznie, w danej podkategorii ogłoszeń;

2.wydawca nie przyjmuje ogłoszeń towarzyskich

3.będą usuwane jeżeli będą w nich przemycane usługi, Wydawca ma prawo odmówić akceptacji ogłoszenia bez podania przyczyny;

4.nie mogą one przekroczyć 320 znaków, muszą zawierać „tytuł”, „treść” „miejscowość”, „nr. telefonu.”